APARTMENT HUYEN

Dự án : APARTMENT HUYEN
Hạng mục: Apartment
Địa chỉ: Hạ Long, Việt Nam
Diện tích : 120m2