APARTMENT TIMECITY

Dự án: APARTMENT TIMECITY
Hạng mục: Apartment
Địa chỉ: Timecity, Hai Ba Trung, Ha Noi, Việt Nam

Diện tích : 100 m2