Biệt Thự FLC HOTUHA

Biệt Thự FLC HOTUHA
Hạng mục: Biệt thự
Địa chỉ: FLC – Hạ Long, Việt Nam
Diện tích : 300m2