Coffee H+

Dự án : Coffee H+
Hạng mục: Coffee
Địa chỉ: Hại Phong, Việt Nam
Diện tích : 300m2