Khách sạn Hạ Long

Khách sạn Hạ Long
Hạng mục: Khách sạn
Địa chỉ: Hạ Long, Việt Nam
Diện tích : 300m2