Khách sạn HONGAI HOTEL

Khách sạn HONGAI HOTEL
Hạng mục: Khách sạn
Địa chỉ: Hạ Long, Việt Nam
Diện tích : 500m2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.